# بازاریابی_هتل

تحلیل عدم فروش هتلهای گردشگری

به نام خدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          دانشجو: مژگان دیانتی تاریخ  :9/8/91 جلسه پنجم سوال یک بیشتر هتل های ایران بخصوص هتل های سازمان گردشگری با نصف و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید