آیا فلفل دلمه ای دارای جنسیت است؟

 

 

Very interesting !!

 

Bell peppers...

Just learn something new!

 

I never knew this! Flip the bell peppers over to check their gender. The ones with four bumps are female and those with three bumps are male. The female peppers are full of seeds, but sweeter and better for eating raw and the males are better for cooking.

 

--   بسیار جالب!!!

فلفل دلمه ای

هیچوقت نمی دونستم! برای تشخیص جنسیت فلفل دلمه ای، اونا رو وارونه کنین، فلفلائی که چهار تا برجستگی زیرشون دارن، ماده و اونایی که سه تا برجستگی زیرشون دارن نر هستن. فلفلهای ماده پر از دانه، اما شیرین و برای مصرف خوراکی به صورت خام مناسبترن و فلفلهای نر برای  آشپزی مناسبن !!! فلفلهای ماده پس از پخته شدن کمی تلخ میشوند.

 

مطلب درج شده  از طرف خانم فاطمه حجازی می باشد .

 

/ 0 نظر / 27 بازدید